Kritik af Kulturministeriets “fake news”-rapport

Kulturministeriet har udgivet en rapport om danskernes frygt for falske nyheder. Men det er problematisk – og måske endda risikabelt – at konkludere for meget på baggrund af den.

Jeg udgiver også nyhedsbrevet Digital Ugerevy

“Næsten halvdelen af danskerne er bekymrede for at mangle viden på grund af ‘fake news’.”

Sådan skrev Kulturministeriet i en pressemeddelelse den 15. juni. Pressemeddelelsen er udsendt for at markedsføre ministeriets nye rapport, ‘Medietillid, fake news og fakta-tjek‘.

Rapporten blev omtalt hos flere medier. Blandt andet Journalisten (der interviewede Vincent F. Hendricks, leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet.

Politiken interviewede blandt andet Aske Kammer, docent ved DMJX, og den historie blev citeret af MediaWatch, der skrev, at “Nye politiske medier kan være skyld i borgernes mistillid til nyheder“.

Der er dog nogle problemer ved rapporten, der siden har mødt kritik.

I en leder i Information kritiserer Lasse Jensen i skarpe vendinger metoden bag rapporten og kalder det “meningsmåling forklædt som forskning”:

“Hovedproblemet i undersøgelsen er, at man spørger folk om noget, de ikke ved, hvad er. Rapporten gennemgår i indledningen en række forskellige definitioner på fake news. […] Besvarelsen er baseret på respondenternes ‘egen konkrete opfattelse og forståelse af, hvad falske nyheder er’. Alene af den grund er der hverken grund til bekymring eller lettelse, for vi er dybest set ikke blevet klogere.”

Kan gøre ondt værre

Lasse Jensen er ikke alene. Michael Bang Petersen, der er professer ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet retter i en Twitter-tråd også kritik mod Kulturministeriets rapport.

Hans store anke er, at rapporten eksplicit ikke ønsker at redegøre for “fake news”-problemets reelle omfang. Forskningen viser, skriver han, at problemet er ganske lille, og i et tweet linker han til tre studier af Facebook og Twitter i USA.

I de tre sidste tweets skriver han:

Problemet er altså, at borgerne er misinformerede om falske nyheders udbredelse og magt. Groft sagt: På samme måde som vi i 2016 fortalte vores børn, at de ikke skal være bange for “dræberklovne” bør vi i dag fortælle borgerne, at de ikke skal frygte “fake news”. [#]

Ved at rapporten promoverer “fake news” som et stort problem gør man ondt værre. Dels bekræfter man fejlopfattelsen. Og dels viser forskningen, at effekten af at omtale “fake news” primært er at sænke tilliden til de traditionelle medier (tandfonline.com/doi/pdf/10.108…) [#]

Rapporten tjener som endnu et eks. på, hvorfor beslutningstagere skal inddrage faglig ekspertise, hvis de skal forstå og løse komplekse samfundsproblemer. Det er væsentligt, at styrke tilliden til medierne. Men løsningen ligger ikke i at puste “fake news”-problemet op. [#]

Reuters retter op

Reuters Institute har for nylig udgivet deres årlige ‘Digital News Report‘, der som regel altid er værd at læse.

Rapporten kigger blandt andet på tilliden til medierne (også herhjemme) og i et tweet-svar til JP/Politikens Hus-CEO Stig Ørskov skriver Lasse Jensen:

“Reuters-undersøgelsen sætter Kulturministeriets meningsmålings-makværk om tillid og fake news i perspektiv. godt med uafhængig og professionel medieforskning hos Rasmus Kleis & co på Oxford.”

Danske Rasmus Kleis Nielsen (der er leder af Reuters Institute, der udgiver rapporten) svarer også Ørskov på Twitter:

“Hvis spurgt havde jeg nok a) påpeget at når staten(eller andre interessenter) bedriver medieforskning er der en særlig risiko ved at skarpvinkle pressemeddelelser og b) specifikt frarådet man i kommunikationen opsummerer en 3-punkts Likert skala ved at slå 2 svarmuligheder sammen” [#]

“At undersøgelsen finder, at 8% mener mange nyhedsmedier bevidst levere falske nyheder overrasker mig ikke. En lille minoritet ER ekstremt skeptiske. (E.g. vi finder at 6% identificerer journalister og nyhedsmedier som den kilde til falsk info om #covid19 de er mest bekymrede for)” [#]

En vigtig pointe

Kulturministeriets rapport tjener formentlig dog stadig et formål. Den giver trods alt en form for indblik i, om danskerne i højere grad selv oplever “fake news” i det danske mediebillede.

Det er ikke uinteressant, for tilliden til medierne handler ikke kun om “fake news”-definitioner og problemets faktiske omfang. Det handler i høj grad også om, hvad folk rent faktisk synes om det eksisterende medieudvalg og indhold.

Det er jo trods alt en del af definitionen på tillid, der altid vil være en subjektiv størrelse.

Men skønt den pointe er vigtig nok, er det begrænset hvor meget, vi egentlig kan konkludere på baggrund af Kulturministeriets meningsmåling. ◉

Hvem skriver?

Mit navn er Lars K Jensen. Jeg er uddannet journalist og har arbejdet med digital udvikling i mediebranchen i en årrække. Jeg arbejder i dag med audience-udvikling i Berlingske-koncernen.

Jeg udgiver også nyhedsbrevene Digital Ugerevy og Products in Publishing.

Connect med mig på LinkedIn eller følg mig på Twitter, hvis du synes, emnet her er spændende.