Skal Ekstra Bladet lukke Nationen?

Det udskældte debatforum startede som et borgerjournalistisk projekt men endte som en platform for raseri og racisme. Nu skal der gøres noget.

(Fuld transparens: Jeg arbejdede på Ekstra Bladet fra 2007 (inden Poul Madsen tog over samme år) og indtil 2017. Blandt andet på Nationen, hvor jeg startede, og siden i udviklingsafdelingen og som leder af det redaktionelle udvilingsteam.)

Det er skiftedag på Ekstra Bladet, hvor chefredaktøren siden 2007, Poul Madsen, forlader stedet sammen med den kommercielle direktør og massageannoncerne.

Det betyder, at der for alvor skal ske et skifte, og at det er rigeligt at tage fat på for en ny chefredaktør og den nyligt konstituerede chefredaktør, Pernille Holbøll.

Ekstra Bladet selv bringer et interview med Holbøll, og den slags artikler fra mediet om mediet selv er jo altid interessante, fordi de til en vis grad er et kig ind i organisationen.

I interviewet erklærer Pernille Holbøll sig klar til et “opgør med clickbait og tomme sidevisninger”. Det er egentlig ikke så langt fra den tidligere linje og skal samtidig også ses i kontekst af konkurrencen med BT, der har overhalet Ekstra Bladet på netop sidevisninger.

Ekstra Bladet var i mange år langt foran på både sidevisninger og besøg, men den nye situation har skabt en situation, hvor de to tabloidgiganter diskuterer, hvem der er størst – og hvornår man er størst: Flest besøg (Ekstra Bladet) eller flest sidevisninger (BT).

Jeg har tidligere skrevet om BTs imponerende vækst i en artikel for Kommunikationsforum: En sejr for gratisterne.

Derfor er der intet overraskende i, at den konstituerede chefredaktør erklærer krig mod clickbait. Hun siger da også i interviewet, at hun ikke har nogle store “første beslutninger” på vej.

Kommentarspor uden værdi

Der er dog en anden interessant pointe i artiklen, og det drejer sig om Ekstra Bladets udskældte debatunivers, Nationen, som flere komikere som Tobias Dybvad og Martin Nørgaard (der bragte klip med børn, der læser Nationen-kommentarer) har gjort grin med.

Fra interviewartiklen:

– Poul smækkede en smule med døren i forhold til nationen!. Det havde ikke helt været den ventil, han oprindeligt havde tænkt. Hvad er dine tanker om nationen! – skal den lukkes?

– Mine tanker omkring nationen! er, at den står et andet sted i dag, end den stod tidligere. Det er klart, at jeg noterer mig, at de kommentarspor, der kører under en del af vores artikler, kan jeg have svært ved at se, hvad bidrager med. Lige nu er det mine overvejelser.”

Egentlig bør det ikke overraske voldsomt, at Ekstra Bladet selv hænger dele af deres debatforum til tørre her. Da sexismedebatten rasede på og omkring Ekstra Bladet i september sidste år, stillede Poul Madsen op til en chat med Ekstra Bladets læsere.

Her blev han af ‘Pelle A’ spurgt ind til, hvad man på Ekstra Bladet gør “for at bekæmpe sexismen der præger Nationen-indlæg”. Chefredaktøren svarede:

“Det bliver absolut det næste, vi skal have fat i. Lige nu bruger jeg al min vågne tid på den interne kulturforandring.”

Så et opgør med Nationen-debatten på den ene eller anden måde ligger i forvejen og lurer, og det overtager Pernille Holbøll selvfølgelig sammen med chefredaktørstolen.

Som tidligere nævnt blev jeg ansat på Ekstra Bladet i 2007, faktisk på Nationen-redaktionen, hvor jeg var de første fire måneders tid af mine i alt ti år på Ekstra Bladet.

Oprindelig var Nationen-debatten forbeholdt til artikler i selve ‘Nationen’-sektionen. Det skyldtes, at Nationen oprindelig ikke (kun) var tænkt som et debatforum, men som et borgerjournalistisk projekt. Borgerjournalistik og brugerinddragelse var kæmpestort i 2007-2008, og Nationen var Ekstra Bladets bud på, hvordan borgerjournalistik på et stort, landsdækkende medie kunne se ud.

(Min første titel på Ekstra Bladet var faktisk “borgerjournalist”, hvilket jo er interessant, fordi jeg tilhørte den “skole”, der mener, at en borgerjournalist er en borger, der agerer journalist – og ikke en journalist, der skriver om de ting, der optager borgerne. Det er jo en “journalist” – men nok om det 😉)

Debatfunktionen under Nationen-artiklerne var en del af den inddragelse. Der var også et blogforum (oprindeligt ‘EB Blog’, siden omdøbt til ‘Nationen Blog’, så vidt jeg husker), rebrandede læsebreve i avisen, en video-tjeneste og andre tiltag.

Ikke alt skal til debat

Artikelkommentarerne blev dog hurtigt den mest synlige del, og af forskellige årsager blev debatfunktionen udvidet til også at omfatte andre sektioner end blot ‘Nationen’.

Det var et afgørende valg, for det betød, at debatten på ekstrabladet.dk med ét slag gik fra at tage udgangspunkt i hvilke artikler og emner, vi på Nationen-redaktionen bragte og satte kommentarfunktion på, til pludselig at kunne tage udgangspunkt i alt, der blev udgivet på Danmarks største website.

Det er min egen analyse, men jeg mener, det var her, man lagde kimen til det udskældte debatforum, Nationen er blevet til i dag. Der er stor forskel på, om Nationen-medlemmerne debatterer under artikler, der rejser en debat, eller under en hvilken som helst artikel på ekstrabladet.dk.

Siden måtte debatfunktionen begrænses, så den ikke optrådte på udvalgte sektioner. Det betød blandt andet, at nogle Nationen-medlemmer brokkede sig over, at en artikel ikke havde kommentarfunktion i kommentarfelterne under en artikel, der havde kommentarfunktion. Det er i øvrigt en opførsel, man stadig kan se på Nationen.

Det er tydeligt for de fleste, der læser Nationen-debatten, at der skal gøres noget. Der er ingen tvivl om, at Nationen er et stærkt brand, men spørgsmålet er, om det er et godt brand – og om det gør noget godt for Ekstra Bladets brand.

Poul Madsens svar i chatten fra september sidste år viste, at man ikke var blind for, at nogle Nationen-kommentarer måske er ligefrem skadelige – især i en sexismekontekst.

Derfor er det interessant at se, hvad der kommer til at ske med Nationen i den nærmeste fremtid. Pernille Holbøll lægger jo ikke mange fingre imellem, når hun siger, at de kommentarspor, der kører under “en del” af deres artikler ikke bidrager med den store værdi.

Da hun trådte ind i chefredaktionen i december 2019, glædede hun sig blandt andet til at være med til at “sikre, at Ekstra Bladet hver eneste dag bliver ved med at være relevant for danskerne”. Spørgsmålet er så, hvordan Nationen-kommentarerne passer ind i den strategi, der er lagt for Ekstra Bladet – og hvad der i så fald skal ske med Nationen.

Smid ikke det hele ud

Jeg er muligvis biased som tidligere Nationen- og Ekstra Bladet-medarbejder, men jeg synes, der er noget i brugerinddragelsen og kommentarfunktionen, der fungerer. Eller, kan fungere. Men det kræver rimelig stram styring – både i udvalget af emner, der sættes til debat og i moderationen af den debat, der foregår.

Den lette løsning er selvfølgelig at lukke Nationen, ligesom Journalisten lukkede for kommentarfunktionen i september sidste år. Men der er noget i en læser- og brugerinddragende funktion som kommentarer, som medier i 2021 bør kunne få noget godt ud af.

Men det kræver en accept af, at ikke alle emner kan sættes til debat. Det er svært at sætte nationale emner til debat i et onlineforum, især hvis det er politiske emner. Her gør lokale og smallere emner sig bedre – men det er ikke det samme som, at det er umuligt for et medie som Ekstra Bladet at have en kommentarfunktion i en eller anden form.

Der er jo stadig mere specialiserede emner, som kan diskuteres på “nationalt” plan, så at sige.

Og så kræver det, at man tør være konsekvent i moderationen og fjerne eller nedprioritere kommentarer, der afsporer debatten.

Borgerjournalistiske projekter som Nationen blev startet ud fra en måske for naiv idealisme, der sagde, at hvis medierne lod borgerne komme til orde, ville borgerne selv komme til medierne med deres gode historier samt billeder og videoklip af “breaking news”.

Nogle håbede på den måde at kunne skabe en indholdsmaskine, der gjorde, at man kunne være først med øjenvidneoptagelser af vigtige begivenheder, nærmens imens de udspillede sig – eller lige efter.

Her flere år senere må vi konstatere, at det ikke er sådan det foregår, men at nogle medier fik åbnet for sluseportene til noget andet, som det er meget let at miste kontrollen over. Det er på tide, Ekstra Bladet tager den kontrol tilbage. ◉

Hvem skriver?

Mit navn er Lars K Jensen. Jeg er uddannet journalist og har arbejdet med digital udvikling i mediebranchen i en årrække. Jeg arbejder i dag med audience-udvikling i Berlingske-koncernen.

Jeg udgiver også nyhedsbrevene Digital Ugerevy og Products in Publishing.

Connect med mig på LinkedIn eller følg mig på Twitter, hvis du synes, emnet her er spændende.

One reply to “Skal Ekstra Bladet lukke Nationen?”

Comments are closed.